Tense คืออะไร

0
992

ตามตำราจะบอกว่า tense คือ กาล หรือเวลา ครับ และถูกต้องเลยครับ แต่ ณ ที่นี้ขอให้ทุกคนตอบใหม่ครับ
Tense คือ โครงสร้างประโยคซึ่งมี อยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ 12 รูปแบบย่อย

อะไรที่ทำให้โครงสร้างของประโยคมี 3 กลุ่ม 12 รูปแบบ

คำตอบคือ เวลา   ได้แก่

  • อดีต
  • ปัจจุบัน
  • อนาคต

12 รูปแบบที่ว่า คืออะไร

คือ  Tense ทั้ง 12  ซึ่งมีโครงสร้างของคำกริยาที่ต่างกัน เช่น

I eat 

I am eating 

I have eaten

I have been eating

คำกริยาหลักของประโยค ก็คือ กิน แต่ความหมายจริงๆ ต่างกันทั้งหมด  ซึ่งจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 พร้อมคำแปลต่อไป


>> Tense ทั้ง 12 รูปแบบมีอะไรบ้าง คลิกที่นี่ครับ <<

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ