ทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวเลข 1-10 [การฟัง]

ถ้าเน็ตช้าอาจต้องรอดาวน์โหลดสักครู่ จึงจะทำแบบทดสอบได้

advertisment