5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม การบอกเวลาภาษาอังกฤษ แตกต่างจากไทยอย่างไร…

การบอกเวลาภาษาอังกฤษ จะว่าไปมันก็มีบางส่วนที่คล้ายกับไทย และบางส่วนที่ใช้แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการบอกเวลาที่ไม่เป็นทางการ ในภาษาไทยเราจะนับแบบ 6 ชั่วโมงแค่นั้น

เวลาไทย เวลาฝรั่ง

ความแตกต่างเวลาไทย เวลาฝรั่ง

การบอกเวลาของฝรั่งเขาจะนับแบบ 12 ชั่วโมง โดยแบ่งภาคเช้า กับภาคบ่าย ซึ่งภาคเช้าจะเริ่มหลังเที่ยงคืน และมีคำว่า a.m. ต่อท้าย ส่วนภาคบ่ายจะเริ่มหลังเที่ยงวัน และจะมีคำว่า p.m. ต่อท้าย

เวลาในภาคเช้า

 • 1:00 a.m. (วัน เอเอ็ม) = ตี 1
 • 2:00 a.m. (ทู เอเอ็ม) = ตี 2
 • 3:00 a.m. (ธรี เอเอ็ม) = ตี 3
 • 4:00 a.m. (ฟอ เอเอ็ม) = ตี 4
 • 5:00 a.m. (ไฟฝ เอเอ็ม) = ตี 5
 • 6:00 a.m. (ซิกส์ เอเอ็ม) = 6 โมงเช้า

ตั้งแต่ตี 1 ถึง 6 โมงเช้า ทั้งไทยและฝรั่งจะนับตัวเลข 1-6 เหมือนกัน แต่ความแตกต่างกันจะเริ่มจาก 7:00 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูด เพราะคนไทยจะเริ่มนับ 1 ใหม่…เป็น 1 โมงเช้า (7 นาฬิกา) ไล่ไปจนถึง 5 โมงเช้า (11 นาฬิกา)

 • 7:00 a.m. (เซ็ฝเวิน เอเอ็ม) = 1 โมงเช้า
 • 8:00 a.m. = (เอท เอเอ็ม) = 2 โมงเช้า
 • 9:00 a.m. = (ไนน์ เอเอ็ม) = 3 โมงเช้า
 • 10:00 a.m. = (เท็น เอเอ็ม) = 4 โมงเช้า
 • 11:00 a.m. = (อิเล็ฝเวิน เอเอ็ม) = 5 โมงเช้า
 • 12:00 a.m. = ( เทว็ลฝ นูน) = เที่ยง หรือเที่ยงวัน

เวลาในภาคบ่าย

 • 1:00 p.m. (วัน พีเอ็ม) = บ่ายโมง
 • 2:00 p.m. (ทู พีเอ็ม) = บ่าย 2 โมง
 • 3:00 p.m. (ธรี พีเอ็ม) = บ่าย 3 โมง
 • 4:00 p.m. (ฟอ พีเอ็ม) = บ่าย 4 โมง หรือ 4 โมงเย็น
 • 5:00 p.m. (ไฟฝ พีเอ็ม) = บ่าย 5 โมง หรือ 5 โมงเย็น
 • 6:00 p.m. (ซิกส์ พีเอ็ม) = 6 โมงเย็น

ตั้งแต่บ่ายโมง ถึง 6 โมงเย็นก็ยังคงตัวเลขคล้ายกัน ยกเว้นบ่ายโมง ที่ไม่นิยมเรียกบ่าย 1 โมง แต่ความต่างอยู่ที่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป เพราะฝรั่งเขานับต่อเป็น 7 แต่ไทยกลับมาเริ่มนับ 1 ใหม่

 • 7:00 p.m. (เซ็ฝเวิน พีเอ็ม) = 1 ทุ่ม
 • 8:00 p.m. = (เอท พีเอ็ม) = 2 ทุ่ม
 • 9:00 p.m. = (ไนน์ พีเอ็ม) = 3 ทุ่ม
 • 10:00 p.m. = (เท็น พีเอ็ม) = 4 ทุ่ม
 • 11:00 p.m. = (อิเล็ฝเวิน พีเอ็ม) = 5 ทุ่ม
 • 12:00 p.m. = ( เทว็ลฝ มิดไนท์) = เที่ยงคืน หรือหกทุ่ม

สรุปว่า ความแตกต่างกันคือ ทุ่ม กับ โมง นะครับ ของไทยเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่ของฝรั่งเขานับต่อไปเลยจนครบ 12 ความต่างกันก็อยู่ตรงนี้แหละ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 153

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *