Transitive verb และ Intransitive verb คืออะไร อันไหนต้องการกรรม อันไหนไม่ต้อง

transitive verb และ intransitive verb อันไหนต้องการกรรม อันไหนไม่ต้องการ มีวิธีการสังเกตุง่ายๆ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยคให้หายข้องใจกัน

intransitive verb คือ

Transitive verb และ Intransitive verb

ก่อนอื่นมาดูคำแปลกันก่อนว่าแต่ละคำแปลว่าอะไร

 • verb แปลว่า คำกริยา
 • transitive แปลว่า ต้องการกรรม
 • in แปลว่า ไม่

เห็นคำแปลแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมเอ่ย

→ Transitive verb คือ กริยาที่ต้องการกรรม (สกรรมกริยา)

→  Intransitive verb คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม (อกรรมกริยา)

Transitive verb ต้องมีกรรม

ทำไมจึงต้องมีกรรมมารองรับ ทั้งนี้ก็เพราะว่า ถ้าไม่มีกรรมมารองรับ ประโยคก็จะไม่สมบูรณ์ กล่าวคือใช้สื่อสารกันไม่ได้ นั่นเอง มาดูตัวอย่างประโยคกันสักหน่อย

ตัวอย่างประโยคที่ไม่สมบูรณ์

 • She eats…. หล่อนกิน อ้าว..แล้วกินอะไรล่ะ
 • He catches… เขาจับ แล้วจับอะไรล่ะ พูดให้จบสิ

ตัวอย่างประโยคที่สมบูรณ์

 • She eats an apple. หล่อนกินแอปเปิ้ล
 • He catches a lion. เขาจับสิงโต
 • We buy a car. พวกเราซื้อรถยนต์
 • I meet Jo. ผมพบโจ
 • They sell houses. พวกเขาขายบ้าน
 • Sam watches TV.

จะเห็นได้ว่าคำกริยา ประเภท Transitive จะต้องมีกรรมมารองรับเสมอ คำกริยาประเภทนี้ ได้แก่

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bite ไบท กัด
build บิลด สร้าง
buy บาย ซื้อ
catch แค็ทช จับ
cut คัท ตัด
do ดู ทำ
drink ดริงค ดื่ม
eat อีท กิน
give กิฝ ให้
have แฮฝ มี
lend เล็นด ให้ยืม
lose ลูส ทำหาย
make เมค ทำ
meet มีท พบ
put พุท วาง
read หรีด อ่าน
ride รายด ขี่
ring ริง สั่น (กระดิ่ง)
see ซี เห็น
sell เซ็ล ขาย
shake เชค เขย่า สั่น
slide สไลด เลื่อน
spin สปิน ม้วน กรอ
sting สติง ต่อย, แทง
strike สไตรค ตี, ต่อย กระทบ
take เทค เอา พาไป
teach ทีช สอน
tear แท ฉีก
throw ธโร เหวี่ยง ขว้าง
wear แว สวม, ใส่
write ไรท เขียน

Intransitive verb ไม่ต้องมีกรรม

ทำไมจึงไม่ต้องมีกรรมมารองรับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าประโยคสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้สื่อสารกันได้ มาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ

 • She sings. หล่อนร้องเพลง
 • He sleeps. เขานอน
 • We stand. พวกเรายืน
 • I run. ผมวิ่ง
 • They swim. พวกเขาว่ายน้ำ
 • Sam walks. แซมเดิน

จะเห็นได้ว่าคำกริยา ประเภท Intransitive ไม่ต้องมีกรรมมารับก็เป็นประโยคสมบูรณ์แล้ว ส่วนคำที่มาขยายข้างหลังเช่น Preposition หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ไม่ถือเป็นกรรมนะครับ

 • She sings beautifully. หล่อนร้องเพลงอย่างไพเราะ
 • He sleeps in the room. เขานอนหลับในห้อง
 • We stand on the grass. พวกเรายืนบนหญ้า

กลุ่มคำที่มาขยายเพิ่มเติม ไม่ใช่กรรมนะครับ กลุ่มคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม ได้แก่

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blow บโล พัด
break เบรก แตก
dive ไดฝ ดำนํ้า
draw ดรอ วาดภาพ
drive ไดรฝ ขับ(รถ)
fall ฟอล ตก หล่น
fly ฟลาย บิน
go โก ไป
grow กโร เติบโต
hurt เฮิท ทำร้าย
know โน รู้
lie ลาย นอน
read หรีด อ่าน
run รัน วิ่ง
say เซ พูด
sing ซิง ร้องเพลง
sit ซิท นั้ง
sleep สลีพ นอนหลับ
speak สปีค พูด
swear สแว สาบาน
swim สวิม ว่ายนํ้า
think ธิง คิด
weep วีพ ร้องไห้
win วิน ชนะ
write ไรท เขียน

กริยาที่เป็น Intransitive & Transitive Verb

มีกริยาหลายตัวด้วยกันที่สามารถเป็นได้ทั้ง Intransitive & Transitive Verb บางคำอาจมีความหมายต่างกันออกไปบ้าง แต่ไม่มาก เช่น

 • Jane changes her clothes. เจนเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • Nothing changes. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 • The policeman stops the car. ตำรวจหยุดรถยนต์
 • The car stops. รถยนต์หยุด
 • Sam writes a letter. แซมเขียนจดหมาย
 • Sam can read but cannot write. แซมอ่านออกแต่เขียนไม่ได้
 • Sam opens the shop. แซมเปิดร้าน
 • The shop doesn’t open. ร้านไม่เปิด
 • Mom blows the candle. แม่เป่าเทียน
 • The wind blows. ลมพัด
 • Tom hurts his cat. ทอมทำแมวของเขาเจ็บ
 • The cat’s leg hurts. ขาของแมวเจ็บ

กริยา  Intransitive verb และ Transitive Verb มีค่อนข้างเยอะ ขอยกตกตัวอย่างพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 222

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *