skip to Main Content

Tryna – ไทรนะ เรียนรู้คำศัพท์แปลกๆจากเพลง

 คำศัพท์จากบทเพลง Pretty Girls  โดย Iyaz  นักร้องจาก Virgin Islands

Tryna มาจากคำว่า Trying to แปลว่า พยายาม

There’s a lot of pretty girls in this city

There’s a lot of pretty girls in this city

I’m tryna pick the right one

tryna pick the right one

มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้

ฉันพยายามที่จะเลือกคนที่ใช่

พยายามที่จะเลือกคนที่ใช่

 

ภาษาเพลงไม่ใช่ภาษาที่เขียนโดยอิงหลักภาษาหรือไวยากรณ์นะครับ เป็นภาษาที่เขียนให้มีจังหวะ และจำนวนคำตามจังหวะดนตรี ถ้าเห็นตรงไหนผิดไวยากรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจ

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *