Tryna – ไทรนะ เรียนรู้คำศัพท์แปลกๆจากเพลง

0
654

pretty girl

 คำศัพท์จากบทเพลง Pretty Girls  โดย Iyaz  นักร้องจาก Virgin Islands

Tryna มาจากคำว่า Trying to แปลว่า พยายาม

There’s a lot of pretty girls in this city

There’s a lot of pretty girls in this city

I’m tryna pick the right one

tryna pick the right one

มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้

ฉันพยายามที่จะเลือกคนที่ใช่

พยายามที่จะเลือกคนที่ใช่


ภาษาเพลงไม่ใช่ภาษาที่เขียนโดยอิงหลักภาษาหรือไวยากรณ์นะครับ เป็นภาษาที่เขียนให้มีจังหวะ และจำนวนคำตามจังหวะดนตรี ถ้าเห็นตรงไหนผิดไวยากรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....