คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 จาก Dolch Sight Words พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ในที่นี้นำมาจากคำศัพท์ Dolch Sight Words ครับ เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดคำ ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดสำหรับนักเรียนในระดับนี้นะครับ แต่เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่อย่างน้อยเด็กๆควรอ่านได้ครับ

ดาวน์โหลดคำศัพท์ Dolch Sight Words ป.2

ตัวอย่างคำศัพท์

1 always อ๊อลเวส เสมอ
2 around อะเราด รอบๆ, ประมาณ
3 because บิคอส เพราะว่า
4 been บีน เป็น, อยู่, คือ
5 before บิฟอ ก่อน
6 best เบสท ดีที่สุด
7 both โบธ ทั้งสอง
8 buy บาย ซื้อ
9 call คอล เรียก
10 cold โคลด หนาว
11 does ดัส ทำ
12 don’t ด้นท ไม่
13 fast ฟาทส เร็ว
14 first เฟิสท ที่หนึ่ง
15 five ไฟฝ ห้า
16 found เฟาด (ได้) พบ
17 gave เกฝ (ได้) ให้
18 go โก ไป
19 green กรีน สีเขียว
20 its อิทส ของมัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 22

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *