What’s that? นั่นคืออะไร บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

0
1216

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What’s that?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่าสิ่งนั้นคืออะไร ใช้กับสัตว์และสิ่งของที่มีเพียงจำนวนเดียวที่อยู่ไกลตัว

A: What’s that?
ว็อทส แด็ท
อะไร คือ นั่น (นั่นคืออะไร)
B: That’s a cat.
แด็ทส อะ แค็ท
นั่น คือ แมว (หนึ่งตัว)
A: What’s that?
ว็อทส แด็ท
อะไร คือ นั่น (นั่นคืออะไร)
B: It’s an orange.
อิทส แอน อ๊อรินจ
มัน คือ ส้ม (หนึ่งผล)

  เกร็ดภาษาน่ารู้

 • That is….. นั่นคือ
 • It’s….. มันคือ

สองสำนวนข้างบนสามารถใช้แทนกันได้เลย จะเลือกตอบอันไหนก็ได้ เช่น

A: What’s that? นี่คืออะไร

B: It’s a cat. / That’s a cat.  มันคือแมว / นั่นคือแมว

คำว่า a / an แปลว่า หนึ่ง การเติม a / an หน้าคำนาม หมายความว่าสิ่งๆนั้นมีเพียงอันเดียว

 • an นำหน้านามที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u)
  an apple แอน แอ๊พเพิล – แอปเปิ้ล หนึ่งผล
  an egg แอน เอก – ไข่ หนึ่งฟอง
  an icon แอน ไอ๊คอน- สัญลักษณ์ หนึ่งอัน
  an orange แอน อ๊อรินจ – ส้ม หนึ่งผล
  an umbrella แอน อัมเบร็ลละ – ร่ม หนึ่งคัน
 • a นำหน้านามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
  a boy อะ บอย – เด็กชาย หนึ่งคน
  a dog อะ ดอก – สุนัข หนึ่งตัว
  a pen อะ เพ็น – ปากกา หนึ่งด้าม
  a bank อะ แบ๊งค – ธนาคาร แห่งหนึ่ง

ศึกษาเพิ่มเติม

คำศัพท์

what’s (1)ว็อทสอะไร คือ
thatแด็ทนั่น
that’s (2)แด็ทสนั่น คือ
aอะหนึ่ง
catแค็ทแมว
it’s (3)อิทสมัน คือ
anแอนหนึ่ง
orangeอ๊อรินจส้ม
 1. what’s ย่อมาจาก what is
 2. that’s ย่อมาจาก that is
 3. it’s ย่อมาจาก it is

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...


Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....