การใช้ would rather เป็น modal auxiliary และตามด้วย past subjunctive

การใช้ would rather สามารถใช้เป็น modal verb หรือ ตามด้วย past subjunctive ก็ได้ ซึ่งความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละครับ

การใช้ would rather

would rather หรือ ‘d rather แปลว่า อยาก, ชอบ, ชอบ…มากกว่า.. หรือ ..ดีกว่า ขึ้นอยู่กับว่าจะแปลอันไหนได้สละสลวยกว่ากัน

? การใช้ would rather เป็น modal verb

โครงสร้าง Subject+would rather + v1

โครงสร้างแบบนี้ความหมายคือ “ใคร ชอบที่จะทำอะไร

I’d rather watch TV than listen to the radio.
ฉันชอบดูทีวีมากกว่าฟังวิทยุ

She’d rather eat fried rice.
หล่อนชอบกินข้าวผัดมากกว่า

He’d rather stay at home.
เขาอยากอยู่บ้านมากกว่า

We’d rather not go. It’s dark now.
พวกเราอย่าไปดีกว่า มันมืดแล้วตอนนี้

They’d rather drink tea than coffee.
พวกเขาชอบดื่มชามากกว่ากาแฟ

? การใช้ would rather ตามด้วย past subjunctive

โครงสร้าง Subject+would rather +Subject + past subjunctive

โครงสร้างแบบนี้ความหมายคือ “ใคร อยากให้ใคระทำอะไร

past subjunctive คือ กริยาช่อง 2 ที่เป็นกริยาบอกเหตุการณ์ในอดีต แต่คนพูดไม่ได้หมายถึงอดีตนะ หมายถึงเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้แหละ

Mom would rather I studied hard.
แม่อยากให้ฉันเรียนหนังสือให้หนักขึ้น

She’d rather you went home now.
หล่อนอยากให้นายกลับบ้านเดี๋ยวนี้

We’d rather they went tomorrow.
พวกเราอยากให้พวกเขาไปพรุ่งนี้

I’d rather we ate dinner together.
ฉันอยากให้พวกเรากินอาหารเย็นด้วยกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *