แบบฝึกหัด if clause

If I won the lottery, I _____ travel around the world.

If I _____ money, I would have bought a bike.

We would have played football, If it ______.

If you study hard, you ______ pass the exam.

If I _____ money, I will buy a bike.

If I had studied hard, I _____ the test.

I _____ be happy if I had one million baht.

If I were you, I _____ take the offer.

You will feel better, if you _____ enough.

If I _____ her, I will tell her everything.

advertisement

     

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments