แบบฝึกหัด if clause

  0
  2954

  We would have played football, If it ______.

  If I were you, I _____ take the offer.

  If I _____ money, I will buy a bike.

  If I had studied hard, I _____ the test.

  You will feel better, if you _____ enough.

  I _____ be happy if I had one million baht.

  If I _____ money, I would have bought a bike.

  If I _____ her, I will tell her everything.

  If you study hard, you ______ pass the exam.

  If I won the lottery, I _____ travel around the world.

  Previous articleแบบฝึกหัด Present Simple Tense
  Next articlePart of speech- exercise
  ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย