แบบฝึกหัด Present Simple Tense

  0
  1106

  It sometimes __________ to snow in October.

  Jo usually __________ homework after school.

  She __________ dinner with her friends every Sunday.

  My cats always ______________ when they are hungry.

  He never __________ fruit from the market.

  James __________ math and English.

  She always __________ English in the morning.

  He __________ his car every week.

  We often __________ football after school.

  We never __________ coffee in the morning.

  Previous articleแบบฝึกหัด Some Any
  Next articleแบบฝึกหัด if clause
  ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย