แบบฝึกหัด Some Any

  0
  624

  Would you like __________ coffee?

  I have __________ money.

  Can I have __________ tea?

  Does she have __________ brothers?

  We don't need __________ cars?

  I don't have __________ pens?

  Do you have __________ dogs?

  I can see __________ boys playing football.

  __________ cats are sleeping.

  Is there __________ milk left?

  Next articleแบบฝึกหัด Present Simple Tense
  ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย