แบบฝึกหัด Some Any

We don't need __________ cars?

__________ cats are sleeping.

I can see __________ boys playing football.

Is there __________ milk left?

I have __________ money.

Can I have __________ tea?

I don't have __________ pens?

Does she have __________ brothers?

Do you have __________ dogs?

Would you like __________ coffee?

advertisement

     

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments