ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 ชุดที่ 2

ลองทำแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชุดที่ 2 ดูนะครับจะได้กี่คะแนน