ข้อสอบออนไลน์ Common Noun and Proper Noun

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Common Noun and Proper Noun นามทั่วไป และนามเฉพาะ ลองมาทดสอบดูนะครับ แต่ถ้ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ กลับไปศึกษา  Common Noun and Proper Noun ก่อนก็ได้นะครับ

Sponser

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply