skip to Main Content

กระทรวงการคลังภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Finance)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงการคลังภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในกระทรวงการคลัง

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of the State Enterprise Policy Commission – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
The Comptroller-General’s Department – กรมบัญชีกลาง
The Customs Department – กรมศุลกากร
The Excise Department – กรมสรรพสามิต
The Fiscal Policy Office – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
The Public Debt Management Office – สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
The Revenue Department – กรมสรรพากร
The Treasury Department – กรมธนารักษ์

 

line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *