skip to Main Content

กระทรวงแรงงานภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Labour)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงแรงงานภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน

Department of Employment – กรมการจัดหางาน
Department of Labour Protection and Welfare – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Skill Development – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Social Security Office – สำนักงานประกันสังคม
line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *