กระทรวงแรงงานภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Labour)

0
289

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงแรงงานภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน

Department of Employment – กรมการจัดหางาน
Department of Labour Protection and Welfare – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Skill Development – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Social Security Office – สำนักงานประกันสังคม

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ