การทักทาย และการแนะนำตัวเอง : สนทนาภาษาอังกฤษ Level 1 Ep1

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การทักทาย การแนะนำตัวเอง และการแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน ระหว่าง อันนา กับ พีท

https://www.youtube.com/watch?v=P0YgpzMpu2U

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Welcome!

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถทักทาย บอกชื่อ และแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกันได้

Pete: Hi, are you Anna?
ฮ๊าย อา ยูู อันน๊า
หวัดดี คุณคืออันนาใช่ไหม

Anna: Yes, hi there. Are you Pete?
เย็ส ฮ๊าย แด อา ยู พี๊ท
ใช่ หวัดดี คุณคือพีทใช่ไหม

Pete: I am Pete.
ไอ แอม พีท
ผมคือพีท

Anna: Nice to meet you.
ไนซ ทุ มีท ยู
ยินดีที่ได้รู้จัก

Anna: Let’s try that again. I’m Anna. Nice to meet you.
เล็ทซ ทราย แด็ท อะเก๊น ไอม อันนา ไนซ ทุ มีท ยู
เรามาลองกันใหม่ดีกว่า ฉันคืออันนา ยินดีที่ได้รู้จัก

Pete: I’m Pete. Anna, is that A-N-A?
ไอม พีท อันนา อิส แด็ท A-N-A
ฉันคือพีท อันนา นั่นคือ A-N-A ใช่ไหม

Anna: No, A-N-N-A.
โน A-N-N-A
ไม่ใช่ A-N-N-A

Pete: Well, Anna with two N’s. Welcome to 1400 Irving Street.
เว็ล อันนา วิธ ทู เอ็นส์ เว็ลคัม ทู วัน ฟอ เซียโร เซียโร เอ๊อวิง สตรีท
อ้อ..อันนาที่มีเอ็น 2 ตัว ยินดีต้อนรับสู่ ถนนเออวิง 1400

Anna: My new apartment….YES!!!
มาย นิว อะพ๊าทเมินท เย็ส
อะพาร์ตเมนต์ใหม่ของฉัน ใช่เลย

คำอธิบายเพิ่มเติม

  • Hi และ Hi, there เป็นคำทักทายแบบกันเอง แปลว่า หวัดดี
  • การแนะนำตัวเองจะใช้สำนวน I’m…ไอม หรือ I am…. ตามด้วยชื่อของเรา
  • Nice to meet you แปลว่า ยินดีที่ได้พบคุณ แต่แปลเป็นสำนวนว่า ยินดีที่ได้รู้จัก
  • Let’s เป็นคำเชิญชวนแปลว่า ….กันเถอะ หรือ ….กันดีกว่า เช่น Let’s go! ไปกันเถอะ
  • Let’s try that agian. แปลว่า ลองนั่นอีกครั้งกันดีกว่า คำว่า ลองนั่น คือ ลองทักทายแนะนำตัว
  • is that A-N-A เป็นการถามการสะกดคำว่าสะกดแบบนี้ถูกไหม อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้เพื่อถามการสะกดคำ คือ How do you spell…..? เช่น How do you spell it? คุณสะกดอย่างไร How do you spell your name? คุณสะกดชื่อของคุณอย่างไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 1.5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *