กิจกรรมการเรียนการสอน Time Line มัธยม

การสอน Time line

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Time Line เรียงลำดับเหตการณ์

Name of activity: Time Line
Objective: By the end of the activity, trainees will be able to create an effective listening / speaking / writing activity for their own class.
Time: 30 minutes for experiencing the activities 30 minutes for the trainees’ creativity
Assessment:

  • 1) Observation on how well they do the activities
  • 2) Examination on qualities and practicality of their created activities

Procedures:

  • 1. Have trainees work in groups, read the article about King Naresaun’s Life, do the activities as instructed and give feedback on the activities.
  • 2. Reflect the steps of doing “Read and Do the activities” as integrated activities of listening, speaking and writing including teacher’s roles and the students’ roles.
  • 3. Discuss how the activity can be applied to use with the trainees’ students.
  • 4. Link the discussion to applications to use to focus on listening, speaking and writing activities.
  • 5. Have the trainees create their own activities as instructed in “Created in Your Own Activity.”
  • 6. After their presentations to class for discussion, have them create their own activities.
  • 7. Have them share and exchange their ideas and work the next morning before regular sessions.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *