ขอบคุณภาษาอังกฤษ รวมคำขอบคุณง่ายๆที่ใช้บ่อยๆ และคำตอบรับไว้ครบครัน!

ขอบคุณภาษาอังกฤษ หรือภาษาไหนๆในโลกใบนี้มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่า หากมีใครทำอะไรให้เราประทับใจ หรือใครให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องใด เราจะต้องกล่าวคำขอบคุณคนๆนั้นครับ ซึ่งเป็นมารยาทที่ดีของการอยู่ร่วมกัน

เมื่อมีคำขอบคุณก็ต้องมีการตอบรับคำขอบคุณ เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันดีงามในการช่วยเหลือ ว่าเป็นการช่วยอย่างเต็มใจ ไม่ได้หวังอะไรมากมาย เอาล่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การขอบคุณ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ได้ใช้แน่ๆครับสำนวนเหล่านี้ เลือกใช้ให้ถูกกันสถานการณ์แล้วกัน

ขอบคุณภาษาอังกฤษ

 

คำขอบคุณ และคำตอบรับการขอบคุณ

ในภาษาไทยเราอาจจะมีคำว่า ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ หรือแบบกันเองก็ขอบใจจ้า สังเกตุได้ว่ามีคำว่าครับ ค่ะ จ้า ต่อท้ายคำเพื่อแสดงความสุภาพ หรือให้ดูว่าเป็นการขอบคุณแบบซึ้งๆ

แต่ในอังกฤษไม่มีคำว่า ครับ ค่ะ จ้า และไม่ได้แยกระหว่างขอบคุณ เด็กใช้กับผู้ใหญ่ หรือขอบใจ ผู้ใหญ่ใช้กับเด็ก เขามีแค่ขอบคุณคำเดียวนี่แหละ

แต่ว่าการขอบคุณนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่เท่านั้นเอง ส่วนจะซึ้งไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโทนเสียงของผู้พูดเป็นสำคัญ

 • Thanks. แธงส ขอบคุณ (ในเรื่องเล็กน้อย เช่นให้เพื่อนหยิบโน่นนี่นั่นให้ประมาณว่าขอบใจของไทย เพราะเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณอะไรมากมาย)
 • Thank you. แธง คิว ขอบคุณ (เรื่องใหญ่ขึ้นมากหน่อย)
 • Thank you very much. แธง คิว เว๊ริ มัช ขอบคุณมาก (ใช้อันนี้เลยถ้าเห็นว่ามันเป็นการรบกวนเขาค่อนข้างมาก)

สำนวนคำขอบคุณด้านบนเป็นรูปแบบมาตรฐานครับ เป็นแบบที่ใช้ได้กับทุกคน  มาดูรูปแบบการขอบคุณที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ

 • Thanks. ขอบคุณ
 • Thank you. ขอบคุณ
 • Thanks a lot. ขอบคุณมาก
 • Thank you very much. ขอบคุณมากๆ
 • Thank you for you great support. ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างดี
 • Thank you. That’s very kind of you. ขอบคุณ มันช่างเป็นความกรุณาของคุณจริงๆ

ตัวอย่างประโยคการขอบคุณ 

A: “I like you dress. It looks great!”  ฉันชอบชุดคุณจัง มันดูสวยมากอ่ะ
B: “Thank you very much.” ขอบคุณมากค่ะ

A: “Some more rice?” เติมข้าวอีกไหม
B: “No, thank you. I’m full” ไม่อ่ะ ขอบคุณ ฉันอิ่มแล้ว

A: “Can I help you?” ให้ผมช่วยไหม
B “Oh, thank you. Put it there please” โอ้ ขอบคุณค่ะ ช่วยวางตรงนั้นค่ะ

A: “Excuse me. Where is the bank?” โทษค่ะ ธนาคารอยู่ไหนค่ะ
B: “It’s over there” มันอยู่ตรงนั้น
A: Thank you. ขอบคุณค่ะ
การใช้ Thank you for……..

 • Thank you for + เรืองที่ต้องการขอบคุณ (ขอบคณสำหรับ……………..) เช่น
 • Thank you for your help.
  แธง คิว ฟอ ยัว เฮ็ลพ ขอบคณสาหรับความช่วยเหลือของคุณ
 • Thank you for your kindness.
  แธง คิว ฟอ ยัว ค๊ายเน็ส ขอบคุณหรับความกรุณาของคุณ
 • Thank you for everything.
  แธง คิว ฟอ เอฝริธิง ขอบคณสำหรับทกอย่าง

การตอบรับคำขอบคุณ

 • You’re welcome. ยัว เว็ลคัม ไมเป็นไร

สำนวนด้านบนนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วไป จำตัวนี้ให้ได้อันเดียวก็พอครับ ส่วนด้านล่างนี้ศึกษาไว้เป็นความรู้แล้วกัน

 • No problem. โน พร๊อเบลิม ไมเป็นปัญหา
 • It’s nothing. อิทส น็อทธิง ไม่เป็นไร
 • Don’t mention it. ด้น เม็นชัน อิท อย่ากล่าวถึงมันเลย
 • Not at all. น็อท แอ็ท ออล ไมเป็นไร
 • That’s O.K. แด็ทส โอเค ไม่เปนไร
 • That’s all right. แด็ทส ออล ไรท ไม่เป็นไร
 • My pleasure. มาย เพล๊เชอะ ด้วยความยินดีของผม
 • The pleasure is mine. ด้วยความยินดี

ตัวอย่างประโยคการตอบรับคำขอบคุณ 

A: “Thanks a lot for your help.”  ขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ
B : “Don’t mention it.” อย่ากล่าวถึงมันเลย

A: ‘Thanks a lot for looking after my son.” ขอบคุณมากที่ดูแลลูกชายให้
B:  “My pleasure” ด้วยความยินดี

“Thank you so much. That’s very kind of you.” ขอบคุณมากๆ มันช่างเป็นความกรุณาของคุณจริงๆ
– “ํYou’re welcome.” ไม่เป็นไร

“Thank you for dinner. It was yummy.” ขอบคุณสำหรับอาหารเย็น มันอร่อยมาก

– “No problem.” ไม่เป็นปัญหา

บางทีคำตอบรับคำขอบคุณ ก็คือ ขอบคุณก็ใช้ได้เช่นกันเช่น

 • A: Thank you very much. 
 • B: Thank you.

อาจจะดูเหมือนเยอะครับ แต่จริงๆ ให้จำสองประโยคในการกล่าวขอบคุณ และคำตอบรับก็พอครับ คือ

A: Thank you very much.

B: You’re welcome.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 22

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *