คำนามทั่วไป (Common Noun) คำนามเฉพาะ (Proper Noun)

คำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)

เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าคำนามทั่วไปคือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

คำนามเฉพาะคือชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

วันนี้เราจะได้เรียนแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับ ว่าคำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะมีอะไรบ้าง

1. คำนามทั่วไป (Common Noun) คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆ ไป ไม่เป็นการเจาะจง ลองมาดูตัวอย่างกัน

คน:

boy, girl, man, woman, father, mother, son, daughter, king, queen, teacher, doctor, student, nurse, cook

สัตว์:

cat, dog, bird, lion, tiger, fish, fly, spider, snake, whale

สิ่งของ:

car, pen, map, bed, table, pillow, telephone, window, champoo, soap, powder, radio

สถานที่:

church, school, post office, police station, bank, market, hotel, hospital, restaurant, railway station

 

2. คำนามเฉพาะ (Proper Noun) คือ ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

คน:
Sam Smith, David Beckham, Barak Obama, Britney Spears, Simon, Somsee, Somchai, Saichon

สัตว์:
Simba, Angel,Jerry, Buddy, Adam, Alwin, Bruno, Pluto, Kenney, Braily, Toto

สิ่งของ: ปกติจะเป็นยี่ห้อของสินค้าต่างๆ
Toyota, Lux, Samsung, Sony, Apple, Pantine, Panasonic, Honda

สถานที่: หมู่บ้าน เมือง ประเทศ ทวีป
London, Tokyo, Canada, Italy, Asia, Africa, Singapore, China, Uinited States, England

ชื่อองค์กรต่างๆ:บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม
Oxford University, Toyota Corporation, DBS Bank

วัน เดือน วันหยุด :
December, June, Monday, Sunday, Valentine, Christmas

สัญชาติ :
Thai, Japanese, Chinese, American, English, Australian

สิ่งก่อสร้าง :
Big Ben, Buckingham Palace, the Taj Mahal, the Great wall of China, the Statue of Liberty

ธรรมชาติ: แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทะเลทราย มหาสมุทร ภูเขา เกาะ
the Nile River, Mount Fuji, the Pacific, the Red Sea, the Grand Canyon, the Sahara

คำนามเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยค

บทเรียนนี้ไม่ขออธิบายละเอียดนะครับ เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ เรียนผ่านแล้วผ่านเลยก็ได้

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

2 Comments

  1. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ “ภาษาอังกฤษออนไลน์” อันดับ 1 ของเมืองไทย
    แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
    กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย
    ขอไห้โชคดี

Leave A Comment?