ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (Oceania) รายชื่อ 14 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (์Asia) ก็คือในโซนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และบรรดาเกาะน้อยใหญ่แถบนั้นครับ ออสเตรเลียเป็นดินแดนของจิงโจ้ครับ ตัวกระโดดไกลนั่นแหล่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของเขตโอเชียเนียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าเขตโอเชียเนียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง

ชื่อประเทศโอเชียเนียนภาษาอังกฤษ

 ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนีย Oceanian Countries

รายชื่อประเทศต่างๆในเขตโอเชียเนีย เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 14 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ

ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย
1 Australia อ็อสเตร๊เลีย  ออสเตรเลีย
2 Fiji ฟี๊จี ฟีจี
3 Kiribati คิ๊ริแบส คิริบาส
4 Marshall Islands ม๊าเชิล ไอเลินส  หมู่เกาะมาร์แชลล์
5 Micronesia ไมเครอะนี๊เสีย ไมโครนีเซีย
6 Nauru นาอู๊รู นาอูรู
7 New Zealand นิว สี๊เลินด นิวซีแลนด์
8 Palau เพอะเล๊า ปาเลา
9 Papua New Guinea แพ็พพัวนิวกิ๊นิ ปาปัวนิวกินี
10 Samoa เซอะเม๊าเวอะ ซามัว
11 Solomon Islands ซ็อลเลอะเมิน ไอเลินส หมู่เกาะโซโลมอน
12 Tonga ท็องเงอะ ตองงา
13 Tuvalu ทูว๊าลู ตูวาลู
14 Vanuatu แวะนุอ๊าตู วานูวาตู

ชื่อประเทศต่างๆในเขตโอเชียเนียก็มีเพียง 14 ประเทศเท่านั้นนะครับ อ้างอิงตาม https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวงชื่อประเทศโอเชียเนียนภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 22

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *