หลักการใช้ How long พร้อมประโยคตัวอย่าง

0
407

How long ถ้าแปลตามตัวอักษร จะแปลว่า ยาวอย่างไร หรือนานอย่างไร แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า ยาวแค่ไหน  หรือ นานแค่ไหน

ตัวอย่างประโยค ยาวแค่ไหน

How long is your ruler?  ไม้บรรทัด ของคุณ ยาวแค่ไหน
It is 30 centimeters long. มัน ยาว 30 เซนติเมตร

How long is this rope? เชือก เส้นนี้ ยาวแค่ไหน
10 meters long. ยาว 10 เมตร

How long is this road? ถนน เส้นนี้ ยาวแค่ไหน
10 kilometers long. ยาว 10 กิโลเมตร

How long is the Nile? แม่น้ำไนล์ ยาวแค่ไหน
About 6,650 kilometers  long ยาว ประมาณ 6,650 กิโลเมตร

How long is the Great Wall of China? กำแพง เมืองจีน ยาวแค่ไหน
About 8,851 kilometers in length. ยาว ประมาณ 8,851 กิโลเมตร

ตัวอย่างประโยค นานแค่ไหน

How long does it take to boil eggs? ใช้เวลา ที่จะ ต้ม ไข่ นานแค่ไหน
5 minutes only. 5 นาที เท่านั้น

How long do I have to wait for the next flight? ผม ต้อง รอ เที่ยวบิน ถัดไป นานแค่ไหน
About 2 hours. ประมาณ 2 ชั่วโมง

How long is this ticket valid? ตั๋ว ใบนี้ ใช้ได้ นานแค่ไหน
It is valid for 30 days. มัน ใช้ได้ 30 วัน

How long is the flight from Bangkok to Ubon Ratchathani? การบิน จาก กรุงเทพ ไป อุบลราชธานี นานแค่ไหน
It takes about 45 minutes. มัน ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที

How long does a cat live? แมว มีชีวิต นานแค่ไหน
About 20 years. ประมาณ 20 ปี

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here