prefix คืออะไร ตัวอย่างคำ prefix พื้นฐานที่ควรรู้ไว้ เพื่อเดาคำได้ว่ามันแปลว่าอะไร

0
2856

prefix คืออะไร ถ้าจะแปลตามความหมายคือ อุปสรรค อ้าว..ยิ่งงงกันเข้าไปอีก ครับมันแปลว่าอุปสรรจริงๆตามความหมายของหลักภาษา ถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆเป็นภาษาบ้านบ้านแล้วละก้อ อุปสรรค คือ คำที่เติมด้านหน้าคำศัพท์อื่นๆนั่นเอง

prefix คืออะไร

prefix คืออะไร

ก็ได้เกริ่นบอกแล้วนะครับว่า Prefix คือ อุปสรรค หรือ คำที่เติมหน้าคำศัพท์อื่นๆ ซึ่งเรียกกันว่ารากศัพท์ (root) เพื่อเพิ่มความหมาย หรือเปลี่ยนความหมายของคำ (meaning) เช่น

 • anti แปลว่า ต้าน
  war แปลว่า สงคราม
  anti-war แปลว่า ต้านสงคราม
 • co แปลว่า ร่วม
  worker แปลว่า คนงาน
  co-worker แปลว่า เพื่อนร่วมงาน
 • mid แปลว่า กลาง
  day แปลว่า วัน
  midday แปลว่า กลาง ของกลางวัน นั่นคือ เที่ยงวัน นั่นเอง

คำ prefix ที่ควรเรียนรู้

คำ prefix มีค่อนข้างเยอะอยู่นะ แต่ว่าเรามาเรียนรู้คำ prefix พื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนนะครับ อยากจะรู้คำที่มันแอดวานซ์กว่านี้ค่อยว่ากันที่หลังแล้วกัน

anti- ต้าน, ต่อต้าน

 • anti-government ต้านรัฐบาล
 • anti-war ต้านสงคราม

auto- เอง, อัตตะ

 • autobiography อัตตชีวประวัติ
 • automatic อัตโนมัติ

co- ร่วม, กับ

 • co-worker เพื่อนร่วมงาน
 • co-operation การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ

com-, con- ร่วม, กับ

 • contact ติดต่อ
 • concentrate จดจ่อ

de-  หลุด, ตก, ถอด

 • decode ถอดรหัส
 • derail ตกราง

dis- ไม่

 • disagree ไม่เห็นด้วย
 • disappear ไม่ปรากฏ, หายไป

extra- เหนือ, นอกเหนือ, พิเศษ

 • extraordinary เหนือธรรมดา, เหนือมนุษย์
 • extracurricular นอกเหนือหลักสูตร

fore – ก่อน, ล่วงหน้า

 • forecast พยากรณ์
 • foresee รู้ล่วงหน้า

il-, im-, in-, ir- ไม่, ผิด

 • illegal ผิดกฎหมาย
 • irregular ไม่ปกติ

im-, in- ใน

 • import นำเข้า
 • inside ด้านใน

inter- ระหว่าง

 • interactive ปฏิสัมพันธ์
 • international นานาชาติ

infra- ใต้, ต่ำ

 • infrared รังสีใต้แดง
 • infrasonic ใต้เสียง

macro- ใหญ่

 • macroeconomics เศรษฐกิจมหภาค

micro – เล็ก

 • microbiology จุลขีววิทยา

mid- กลาง

 • midday เที่ยงวัน
 • midnight เที่ยงคืน

mis- ผิด

 • misunderstand เข้าใจผิด
 • misspell สะกดผิด

mono- หนึ่ง

 • monotone โทนเสียงเดียว

non- ไม่, ห้าม

 • non-smoking ห้ามสูบบุหรี่
 • non-stop ไม่หยุด

over- เกินไป

 • overcook สุกเกินไป

post- หลัง

 • post-election หลังเลือกตั้ง
 • postpone เลื่อน

pre- ก่อน

 • prehistory ก่อนประวัติศาสตร์
 • pre-war ก่อนสงคราม

pro- สนับสนุน

 • pro-American สนับสนุนอเมริกา
 • pro-democracy สนับสนุนประชาธิปไตย

re- อีกครั้ง

 • rewrite เขียนใหม่
 • return กลับ

semi- กึ่ง, ครึ่ง

 • semicircle  ครึ่งวงกลม
 • semiconductor กึ่งตัวนำ

sub- ใต้, ล่าง

 • submarine เรือดำน้ำ
 • subway รถไฟใต้ดิน

super- เหนือ

 • superman ยอดมนุษย์
 • superstar ยอดดารา

tele- ไกล, โทร

 • television โทรทัศน์
 • telephone โทรศัพท์

trans- ข้าม

 • transatlantic ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
 • transfer  ขนย้าย

tri- สาม

 • triangle สามเหลี่ยม
 • tricycle จักรยานสามล้อ

ultra- อย่างมาก

 • ultrasound เสียงความถี่สูง

un- ไม่ , ย้อน

 • unknown ไม่รู้จัก
 • unhappy ไม่มีความสุข

under- ใต้

 • underestimate ประมาณค่าต่ำ

uni-  หนึ่ง

 • unicycle จักรยานล้อเดียว
 • uniform ชุดเครื่องแบบ

เป็นอย่างไรบ้างกับคำ prefix ที่นำมาให้ได้ชม คำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำที่อยู่ในระดับ อินเตอร์มีเดียทอยู่นะครับ จริงๆมันมีอยู่ค่อนข้างจะมากเสียเลยล่ะ แต่เอามาให้ได้ศึกษากันแค่นี้ถือว่าน่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแหละครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 47

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....