prefix คืออะไร ตัวอย่างคำ prefix พื้นฐานที่ควรรู้ไว้ เพื่อเดาคำได้ว่ามันแปลว่าอะไร

prefix คืออะไร ถ้าจะแปลตามความหมายคือ อุปสรรค อ้าว..ยิ่งงงกันเข้าไปอีก ครับมันแปลว่าอุปสรรจริงๆตามความหมายของหลักภาษา ถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆเป็นภาษาบ้านบ้านแล้วละก้อ อุปสรรค คือ คำที่เติมด้านหน้าคำศัพท์อื่นๆนั่นเอง

prefix คืออะไร

prefix คืออะไร

ก็ได้เกริ่นบอกแล้วนะครับว่า Prefix คือ อุปสรรค หรือ คำที่เติมหน้าคำศัพท์อื่นๆ ซึ่งเรียกกันว่ารากศัพท์ (root) เพื่อเพิ่มความหมาย หรือเปลี่ยนความหมายของคำ (meaning) เช่น

 • anti แปลว่า ต้าน
  war แปลว่า สงคราม
  anti-war แปลว่า ต้านสงคราม
 • co แปลว่า ร่วม
  worker แปลว่า คนงาน
  co-worker แปลว่า เพื่อนร่วมงาน
 • mid แปลว่า กลาง
  day แปลว่า วัน
  midday แปลว่า กลาง ของกลางวัน นั่นคือ เที่ยงวัน นั่นเอง

คำ prefix ที่ควรเรียนรู้

คำ prefix มีค่อนข้างเยอะอยู่นะ แต่ว่าเรามาเรียนรู้คำ prefix พื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนนะครับ อยากจะรู้คำที่มันแอดวานซ์กว่านี้ค่อยว่ากันที่หลังแล้วกัน

anti- ต้าน, ต่อต้าน

 • anti-government ต้านรัฐบาล
 • anti-war ต้านสงคราม

auto- เอง, อัตตะ

 • autobiography อัตตชีวประวัติ
 • automatic อัตโนมัติ

co- ร่วม, กับ

 • co-worker เพื่อนร่วมงาน
 • co-operation การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ

com-, con- ร่วม, กับ

 • contact ติดต่อ
 • concentrate จดจ่อ

de-  หลุด, ตก, ถอด

 • decode ถอดรหัส
 • derail ตกราง

dis- ไม่

 • disagree ไม่เห็นด้วย
 • disappear ไม่ปรากฏ, หายไป

extra- เหนือ, นอกเหนือ, พิเศษ

 • extraordinary เหนือธรรมดา, เหนือมนุษย์
 • extracurricular นอกเหนือหลักสูตร

fore – ก่อน, ล่วงหน้า

 • forecast พยากรณ์
 • foresee รู้ล่วงหน้า

il-, im-, in-, ir- ไม่, ผิด

 • illegal ผิดกฎหมาย
 • irregular ไม่ปกติ

im-, in- ใน

 • import นำเข้า
 • inside ด้านใน

inter- ระหว่าง

 • interactive ปฏิสัมพันธ์
 • international นานาชาติ

infra- ใต้, ต่ำ

 • infrared รังสีใต้แดง
 • infrasonic ใต้เสียง

macro- ใหญ่

 • macroeconomics เศรษฐกิจมหภาค

micro – เล็ก

 • microbiology จุลขีววิทยา

mid- กลาง

 • midday เที่ยงวัน
 • midnight เที่ยงคืน

mis- ผิด

 • misunderstand เข้าใจผิด
 • misspell สะกดผิด

mono- หนึ่ง

 • monotone โทนเสียงเดียว

non- ไม่, ห้าม

 • non-smoking ห้ามสูบบุหรี่
 • non-stop ไม่หยุด

over- เกินไป

 • overcook สุกเกินไป

post- หลัง

 • post-election หลังเลือกตั้ง
 • postpone เลื่อน

pre- ก่อน

 • prehistory ก่อนประวัติศาสตร์
 • pre-war ก่อนสงคราม

pro- สนับสนุน

 • pro-American สนับสนุนอเมริกา
 • pro-democracy สนับสนุนประชาธิปไตย

re- อีกครั้ง

 • rewrite เขียนใหม่
 • return กลับ

semi- กึ่ง, ครึ่ง

 • semicircle  ครึ่งวงกลม
 • semiconductor กึ่งตัวนำ

sub- ใต้, ล่าง

 • submarine เรือดำน้ำ
 • subway รถไฟใต้ดิน

super- เหนือ

 • superman ยอดมนุษย์
 • superstar ยอดดารา

tele- ไกล, โทร

 • television โทรทัศน์
 • telephone โทรศัพท์

trans- ข้าม

 • transatlantic ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
 • transfer  ขนย้าย

tri- สาม

 • triangle สามเหลี่ยม
 • tricycle จักรยานสามล้อ

ultra- อย่างมาก

 • ultrasound เสียงความถี่สูง

un- ไม่ , ย้อน

 • unknown ไม่รู้จัก
 • unhappy ไม่มีความสุข

under- ใต้

 • underestimate ประมาณค่าต่ำ

uni-  หนึ่ง

 • unicycle จักรยานล้อเดียว
 • uniform ชุดเครื่องแบบ

เป็นอย่างไรบ้างกับคำ prefix ที่นำมาให้ได้ชม คำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำที่อยู่ในระดับ อินเตอร์มีเดียทอยู่นะครับ จริงๆมันมีอยู่ค่อนข้างจะมากเสียเลยล่ะ แต่เอามาให้ได้ศึกษากันแค่นี้ถือว่าน่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแหละครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 57

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *