skip to Main Content

การใช้ in on at ใช้ยังไงหน่ะเหรอ มีหลักการจำง่ายๆนะจะบอกให้

การใช้ in on at ใช้ยังไงให้ถูกต้องนะเหรอ คำตอบคือใช้ให้เหมือนกับเจ้าของภาษาใช้สิครับ รับรองไม่ผิดแน่นอน พูดเล่นนะครับ....ฮา.ฮา. เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนเพื่อศึกษาหลักการใช้ preposition in on at กันดีกว่านะครับ รับรองไม่ยากเลย มีวิธีการจำอยู่  ♠ หลักการใช้ in on at คำว่า in on at เป็นคำบุรพบทครับ แปลว่า ใน บน ที่ ตามลำดับ สามคำนี้อาจจะไม่สร้างความสบสนมากนักถ้านำไปใช้กับสถานที่ แต่จะสร้างความสบสนนึดนึงกับการนำไปไช้กับเวลาครับ เพราะตอนที่แปลออกมาแล้วมันแย้งกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้จะนำเสนอหลักการใช้ in on at ทั้งกับเวลาและสถานที่นะครับ ♥…

Read More