skip to Main Content

กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร ประโยคพูดให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างต้องรู้ไว้

กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร และประโยคเอาไว้พูดให้กำลังใจมีอะไรบ้างเอ่ย คำว่า "กำลังใจ" ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า encouragement เป็นคำนามครับ ถ้าคำกริยาคือคำว่า encourage วันนี้เราจะมาเรียนรู้วลีและประโยคเกี่ยวกับการให้กำลังใจกันนะครับผม กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร กำลังใจ หรือการส่งแรงใจ ภาษาอังกฤษ คือ encouragement ให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ คือ encourage อ่านว่า อินเค๊อะริจ  ที่เป็นกำลังใจ ภาษาอังกฤษ คือ  encouraging อ่านว่า  อินเค๊อะริจจิง engcourage  จะแปลว่าให้กำลังใจ กระตุ้น สนับสนุน  ส่งเสริม  ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการให้กำลังใจ Thanks for encouraging me, Dad. ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะพ่อ Thank…

Read More