skip to Main Content

่100 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยสุดๆ พร้อมคำอ่านคำแปล!

คำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุดๆ 100 อันดับแรก คำกริยาที่นำมานี้ไม่ได้เรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับ แต่เรียงลำดับจาการใช้งานบ่อยที่สุดลงไป ดังนั้นคำที่ปรากฎก่อนเพื่อนแสดงว่าเป็นคำนั้นคือคำที่สามารถพบเห็นได้บ่อยกว่าคำอื่นๆ ่100 คํากริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุด คำกริยาทั้งหมดมีกี่คำคงไม่มีใครมานั่งนับกันนะครับ การจะเรียนรู้คำศัพท์ทุกคำคงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอน ดังนั้นสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือ การเรียนรู้คำพื้นฐานเป็นเบื้องต้น แล้วค่อยขยับขยายไปเรียนคำที่ยากขึ้นไปตามลำดับ วันนี้ขอนำเสนอคำกริยาที่ไช้บ่อยๆในลำดับ 100 คำแรกเสียก่อน มีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลย ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 be บี เป็น อยู่ คือ 2 have แฮฝ มี 3 do ดู ทำ 4 say เซ พูด 5…

Read More