skip to Main Content

Adjective คืออะไร รวมคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ พร้อมคำอ่านคำแปล

คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์ ไว้อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคํา adjective กันนะครับ หัวข้อในการเรียนรู้คำ adjective Adjective คืออะไร หลักการใช้ Adjective ระดับของ Adjective Adjective ที่ใช้บ่อย ♦  Adjective คืออะไร คำคุณศัพท์ หรือ adjective อ่านว่า "แอ็ดเจ็คทิฝ" ตัวย่อคือ adj …

Read More