Menu

คำนามนับไม่ได้ที่ใช้บ่อย Uncountable Nouns

คำนามนับไม่ได้ คือคำนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นตัวๆครับ ส่วนมากจะเป็นของเหลว แต่คำนามต่อไปนี้ฝรั่งถือว่านับไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนไทยถือว่านับได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ “นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน” และสังเกตดีๆ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ความ และการ” เป็นคำนามที่เป็นนามธรรม ก็นับไม่ได้เช่นกัน และเขาก็ไม่นับกันด้วย แต่นามที่เป็นวัตถุและสสาร ก็จะมีวิธีการนับอยู่นะครับ ซึ่งไม่ได้นับที่ตัวคำนามตรงๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ หลักการคร่าวๆนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐ เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ ข้อสังเกตุนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐ เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ การนับคำนามที่นับไม่ได้  ⇐   คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล air แอ อากาศ beef บีฟ เนื้อวัว blood บลัด เลือด

ราศี ภาษาอังกฤษทั้ง 12 ราศีพร้อมคำอ่าน คำแปล

สนทนาภาษาอังกฤษ 3 การทักทายผู้ใหญ่ หรือคนที่ไม่คุ้นเคย

On คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 17 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

Come about เกิดขึ้น คำแปล ตัวอย่างประโยค – Phrasal Verb กริยาวลีน่ารู้

ประวัติวันสงกรานต์ภาษาอังกฤษ แปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด F

สนทนาภาษาอังกฤษ 2 การทักทายคนที่รู้จัก และถามทุกข์สุข

ฉันทำกระเป๋าหาย I lost my bag. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

บาทหลวงพูดอย่างไร เจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้คำมั่นอย่างไรในงานแต่ง

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Continuous Tense