skip to Main Content

คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ในบัตร ปชช : Mr Mrs Miss Master Buddhist Monk etc.

คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่ปรากฎในบัตรประชาชนของไทยมีอะไรบ้าง ลองสังเกตุดูนะครับว่าคำนำหน้าที่ของเราคืออะไร เขาพิมพ์มาให้ถูกหรือเปล่า เพราะคนที่พิมพ์คือเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดหรือเสียสมาธิ ทำให้พิมพ์ผิดบ้างถูกบ้าง สังเกตุได้จากชื่อกับสกุล บางที่ก็พิมพ์ให้ผิดๆ ต้องมาแก้ไข ดังนั้นหลังจากได้รับบัตรแล้วให้ตรวจสอบก่อน จะได้แก้ไขตรงนั้นเลย คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน นางสาว Miss นาง Mrs. นาย Mr. เด็กหญิง Miss เด็กชาย Master พระสงฆ์ Buddhist Monk บาทหลวง Rev. หม่อมหลวง Mom Luang (M.L.) หม่อมราชวงศ์ Mom Rajawong (M.R.) หม่อมเจ้า Mom Chao (M.C.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ…

Read More