Posts

การใช้ should, have to, must พร้อมตัวอย่างประโยคแจ่มแจ้ง

/
คำว่า should, have to, must สามคำนี้เป็นคำสำหรับแนะนำครับ…

การใช้ should กับ should have พร้อมตัวอย่างประโยคให้ชมกัน

/
นึกถึงคำนี้ขึ้นมาได้ก็ตอนฟังเพลง…

Green นอกจากแปลว่าสีเขียวแล้ว ยังว่ามือใหม่ครับ

/
Green อ่านว่า กรีน คำนี้แปลว่าสีเขียวครับ…