skip to Main Content

คำอุทาน ภาษาอังกฤษคืออะไร รวม 20 ตัวอย่างประโยคอุทานที่ใช้บ่อยๆ

คำอุทานในภาษาอังกฤษ มีสองความหมายด้วยกัน คือ ถ้าเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำๆ เขาเรียกว่า interjection ซึ่งคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด แต่ถ้าพูดถึงการอุทานที่ครอบคลุมทั้ง คำอุทาน วลีอุทาน และประโยคอุทาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า exclamation ครับ คำอุทานภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ คำอุทานในภาษาอังกฤษให้แยกสองคำนี้ให้ออกก่อนนะครับ คือ interjection คำอุทานที่เป็น คำโดดๆ exclamation การอุทาน ซึ่งจะเป็น คำ วลี หรือประโยคก็ได้ กว่า 20 ตัวอย่างประโยคคำอุทานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Hello! How are you? สวัสดี…

Read More