skip to Main Content

จำนวน ภาษาอังกฤษใช้คำว่าว่าอะไร a number of หรือ the number of กันนะ

จำนวน ภาษาอังกฤษ ถ้าค้นหาความหมาย คำแปลคือ number  แต่จริงๆแล้วยังไม่ถูกนะครับ เพราะมันต้องมีคำน้ำหน้ามันเสียก่อน ระหว่าง a กับ the คุณคิดว่าอันไหนน่าจะถูกต้อง a number of หรือว่า the number of กันแน่ มาดูคำตอบกันเลย จำนวน ภาษาอังกฤษใช้คำว่าว่าอะไร มีสองคำที่สร้างความสับสนให้กับผู้เรียนพอสมควร คือ คำว่า a number of กับ the number of ดูแล้วคล้ายๆกัน แต่ความหมายแตกต่างกันดังนี้ The number of แปลว่า "จำนวน"…

Read More