ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 9

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เก้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 9 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 8

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่แปด คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 8 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 7

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เจ็ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 7 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

หน้าหลักทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำที่ใช้บ่อย จำนวน 20 ชุด

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำที่ใช้บ่อย จำนวน 20 ชุด ถ้าทุกคนสามารถผ่านด่านทั้งหมดนี้ได้ แสดงว่าเริ่มรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งกันแล้ว ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เจ้าของภาษาเองถือว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ♦ เกี่ยวกับทดสอบคำศัพท์ 1000 คำ ในหน้านี้ได้จัดทำแบบทดสอบคำศัพท์เอาไว้จำนวน 1000 คำด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นจำนวน 350 คำมาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบจำนวน 18 ชุด จัดทำชุดละ 20 คำ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้คำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้น ♣ ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ♣ สำหรับในหน่วยนี้ได้จัดทำข้อสอบจำนวน 20 ชุด ในแต่ละชุดจะมีจำนวน 50 คำด้วยกัน แบบทดสอบจะเริ่มจากคำที่ใช้บ่อยสุดๆมาจำทำเป็นแบบทดสอบในชุดต้นๆ เกณฑ์การผ่านกำหนดไว้ที่ 80 % ทำไมต้องกำหนดไว้สูง เพราะคำเหล่านี้เป็นคำพื้นฐานเบื้องต้นที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรูจักครับ เพราะเป็นคำที่ใช้บ่อยๆในเนื้อหาภาษาอังกฤษนั่นเอง จะทยอยทำจนครบ 20 ชุดนะครับ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะครับ ♥ มาประลองกันได้เลย ⇒ […]

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 6

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่หก คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 6 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 5

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ห้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 5 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 4

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สี่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 4 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 3

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สาม คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 3 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 2

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สอง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 2 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 1

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่หนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 1 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้  ♦ คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง