Tag Archives: นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษโฉมงามกับเจ้าชายอสูร
นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เกิน 300 คำขึ้นไป เหมาะกับคนที่อ่านได้ระดับหนึ่งแล้ว

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เหมาะกับคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความที่สำคัญ หรืออ่านเพื่อให้รู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นตัวเอก ตัวร้าย การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างไร บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหาความหมายทุกคำก็ได้ครับ นิทานภาษาอังกฤษฉบับยาวๆ นิทานภาษาอังกฤษต่อไปนี้เป็นนิทานที่หลายคนรู้จักกันดี เพราะเป็นนิทานสากลที่คนส่วนใหญ่รู้กันดี ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษ ก็ไม่พ้นที่จะได้อ่านนิทานภาษาอังกฤษเหล่านี้ อาจจะอ่านเป็นเวอร์ชั่นสั้นๆ หรือยาวๆก็ตามแต่ [...]