บทความภาษาอังกฤษลดน้ำหนัก

บทความภาษาอังกฤษ – อาหารเช้าไข่กับการลดน้ำหนัก

Egg breakfast enhances weight loss Abstract Objective To test the hypotheses that an egg breakfast, in contrast to a bagel breakfast matched for energy density and total energy, would enhance weight loss in overweight and obese participants while on a reduced-calorie weight loss diet. Subjects Men and women (n=152), age […]

บทความภาษาอังกฤษ Fruit and Vegetable Diet

บทความภาษาอังกฤษ การไดเอ็ทโดยผักและผลไม้ Most of us know just how healthy fruit and vegetables are, yet for some reason many of us simply don’t get enough in our everyday diets. If you feel as though your health may be lacking in this area then starting a fruit and vegetable diet is a […]

บทความภาษาอังกฤษ Weight Loss Goals

บทความภาษาอังกฤษ เป้าหมายในการลดน้ำหนัก Weight Loss Goals For The New Year: How To Make Sure They’re Realistic Weight loss goals are never easy to stick to in the new year: we all know how many people give up even before the end of January! But if you set your goals the right […]

บทความภาษาอังกฤษ Weight Loss Plans For Women Over 50

บทความภาษาอังกฤษเรื่อง การลดน้ำหนักสำหรับผู้หญิงวัยเกิน 50 Weight Loss Plans For Women Over 50 Weight loss plans for women over 50 need to take certain factors into account. Setting a new year’s resolution to lose weight is tough for anyone to stick to, which is why it’s so important that you formulate a plan […]

บทความภาษาอังกฤษ Workout Routines for Women

บทความภาษาอังกฤษว่าด้วยเรื่องของการออกำลังกายของท่านสุภาพสตรี Starting Workout Routines: For Women Who Don’t Normally Exercise If you’ve decided to get fit in the new year then it’s important to know that not all workout routines for women are created equal. We all start at different fitness levels, so if you don’t normally exercise then you […]

ประวัติภาษาอังกฤษ ความเป็นมาภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเจอร์แมนิคตะวันตก ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรแองโกลแซกซอนของอังกฤษและแพร่กระจายเข้าไปในดินแดนซึ่งปัจจุบันคือสก็อตแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรยุคกลางของเผ่านอร์ธัมเบรีย ซึ่งนอกจากภาษาแล้วยังมีเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งแผ่กระจายออกไปในยุคล่าอาณานิคมอังกฤษช่วงในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ภาษาอังกฤษได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกและเป็นภาษาที่สื่อสารกันทั่วโลก ซึ่งหลายๆประเทศก็เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และในสหภาพยุโรปเองก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ รวมทั้งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสาม รองจากจีนกลางและสเปน ภาอังกฤษเป็นภาษาเจอร์แมนิคตะวันตก (West Germanic Language) ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาถิ่นแซกซอนโบราณและแองโกลฟริเชียน (Anglo-Frisian) ซึ่งถูกนำเข้ามายังดินแดนอังกฤษโดยชาวเจอร์แมนิค ที่ตั้งรกรากกระจัดกระจายในดินแดนเยอมันนีตะวันตก เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ว่ากันว่าดินแดนอังกฤษที่ยึดครองโดยโรมันนั้น ผู้คนใช้ภาษาเซลติค (Celtic language) เป็นภาษาสื่อสารซึ่งไดัรับอิทธิพลจากภาษาลาติน นับรวมเป็นเวลา 400 ปีในการยึดครอง หนึ่งในเผ่าเจอร์แมนิคคือ ชาวแองเกิ้ลส (Angles) ซึ่งบาทหลวง บีด (Bede) เชื่อว่าตั้งถิ่นฐานทั่วไปในดินแดนอังกฤษ คำว่า England (มาจากคำว่า Engla Land) แปลว่าดินแดนของชาวแองเกิลส์ และคำว่า […]