skip to Main Content

บรรยากาศ ภาษาอังกฤษคืออะไร แล้วบรรยากาศดี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร มาดูกัน!

บรรยากาศภาษาอังกฤษคือ atmosphere ถ้าแปลความหมายตามคำศัพท์ หมายถึง อากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งที่อยู่ติดกับผิวโลก และสูงขึ้นไปนอกโลกนั่นแหละ แต่คำว่าบรรยากาศที่เราพูดถึงส่วนมากจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ บรรยากาศภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Atmosphere อ่านว่า แอ็ทเมิสเฟีย แปลว่า บรรยากาศ มีสองความหมายนะครับที่เห็นใช้บ่อยคือ แปลว่า อากาศหรือบรรยากาศในวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกความหมายหนึ่งคือ สภาพบริบทของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เราเดินเข้าไปในภัตตาคาร แล้วเห็นสภาพบริบทสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศก็สดชื่น เราก็พูดว่า บรรยากาศดี น่านั่งรับประทานอาหาร หรือเข้าไปในสำนักงานแล้วเห็นการจัดแต่งเป็นสัดส่วน เรียบร้อยสวยงาม เราก็พูดว่า บรรยากาศดี น่าทำงาน เป็นต้น คำว่า บรรยากาศดี ภาษาอังกฤษ จะใช้คำคุณศัพท์มาเติมข้างหน้าครับ เช่น Good Atmosphere  กุด แอ็ทเมิสเฟีย Nice Atmosphere …

Read More