Tag Archives: ฝึกภาษาอังกฤษ

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ฝึกอังกฤษจากเนื้อเรื่องสั้นๆ พร้อมคําแปล และคำอ่าน

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องสั้นๆง่ายๆกันนะครับ ในบทเรียนนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังอ่านไม่ค่อยเก่งและแปลไม่ค่อได้ มีคำอ่านซึ่งเป็นทางเลือกให้สะดวกในการอ่าน ไม่ต้องไปค้นหาคำอ่านทีละคำจากดิกชันนารี นอกจากนี้ยังมีคำแปลให้ดูอีกด้วย เพื่อเปรียบเทียบว่าเราแปลได้ใกล้เคียงกันแค่ไหน ถ้าแปลได้ใกล้เคียงไม่ต้องกับเป๊ะก็ถือว่าเราเข้าใจแล้วครับ ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องสั้นๆ เป็นเรื่องสั้นง่ายๆเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ใช้คำศัพท์ง่ายๆ และโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เป็นการปูพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษในเบื้องต้น ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจาก เรื่อง My [...]