skip to Main Content

ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) รายชื่อ 45 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) ประเทศยุโรปเรามักจะเรียกว่าประเทศตะวันตก สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปยุโรปเป็นประเทศทางตะวันตกของเรานั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปยุโรปกัน จะได้รู้ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ European Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 45 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เรียกกันทั่วไปนะครับ เช่น ออสเตรีย ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย 2 Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา 3 Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย 4 Belarus เบ็ลเลอะรู๊ซ…

Read More