skip to Main Content

รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม ทรงกลม…

รูปทรงเรขาคณิตที่พวกเรารู้จักกันดีได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน... น่าจะประมาณนี้ ซี่งเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่ได้ร่ำเรียนมาในรายวิชาคณิตศาตร์ แต่รู้ไหมว่ายังมีรูปร่างและรูปทรงอีกมากมายที่เราอาจจะไม่รู้จักอยู่เหมือนกันนะ รูปทรงเรขาคณิตภาษาอังกฤษ จริงๆแล้วมันมีเยอะเลยที่เราๆท่านๆอาจไม่รู้จักชื่อเรียกแบบไทยๆของมัน ทั้งที่เราเคยเห็นหน้าตาของมันก็ตามที ดังนั้นวันนี้จึงขอรวบรวมอันอันที่คิดว่าหลายๆคนรู้จักกันดีก็แล้วกันนะครับ รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานมีอะไรบ้าง อันนี้เป็นพื้นฐานต้องจดจำกันให้ได้เลย สามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า circle (เซ๊อเคิล) สี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผื่นผ้า ภาษาอังกฤษ เรียกว่า rectangle (เร็คแทงเกิล) วงรี ภาษาอังกฤษ เรียกว่า oval (โอ๊เวิล) วงกลม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า circle (เซ๊อเคิล) ทรงกลม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า sphere (สเฟีย)…

Read More