skip to Main Content

หม้อหุงข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร หม้อสองหู หม้อแบบมีด้ามจับเรียกกันว่าอย่างไร

หม้อหุงข้าวภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยในความหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนในเมืองถ้าพูดถึงการหุงข้าว เขาจะนึกถึงการเติมน้ำ เติมข้าวสาร เสียบปลั๊ก แต่ในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าการหุงข้าวจะต้องติดไฟก่อน แล้วต้มน้ำให้เดือดค่อยเติมข้าวสาร ดังนั้นหม้อหุงข้าวก็อาจแตกต่างกัน หม้อหุงข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร หม้อหุงข้าว ภาษาอังกฤษเรียกว่า rice cooker (ไรซ คุ๊กเคอะ) หม้อหุงข้าวของชาวอีสานทานข้าวเหนียวก็คือ หวดกับหม้อต้ม คนที่ทานข้าวจ้าวก็จะเห็นหม้อมีสองหู ส่วนคนที่มีไฟฟ้าใช้หม้อหุงข้าวต้องมีสายๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นหม้อชนิดไหน มันก็คือ Rice Cooker สำหรับทุกคนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีหม้ออื่นๆที่น่าสนใจดังนี้ pot (พ็อท) คือหม้อสองหูที่เราคุ้นเคยกัน ไว้หุงข้าวกับเตาถ่าน saucepan (ซ๊อซแพน) หม้อมีด้ามจับ เป็นลูกครึ่งระหว่างหม้อและกระทะ pressure cooker (เพร๊เชอะ คุ๊คเคอะ) หม้อต้มแรงดัน

Read More