skip to Main Content

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers – ตัวเลข 1-10

Numbers  - ตัวเลข 1-10 เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ Numbers 1-10 มาแล้ว ให้อ่านคำศัพท์แล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง โดยมีปุ่มลำโพงให้ฟังซ้ำได้ในกรณีที่ฟังไม่ถนัด หรือถ้าฟังครั้งเดียวแล้วเข้าใจก็สามารถเลือกตอบได้เลย

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Sports – กีฬาต่างๆ

SPORTS - กีฬาต่างๆ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Sports กีฬาต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ Sports กีฬาต่างๆมาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Jobs – อาชีพต่างๆ

JOBS อาชีพต่างๆ เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Jobs อาชีพต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้  Jobs อาชีพต่างๆแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ABC เอบีซี

ABC เอบีซี เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ ABC มาแล้ว   เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้ ABC สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้ Chrome ในการใช้งาน เพราะเสียงอาจไม่ได้ยินครับ   วีดีโอเรียนรู้คำศัพท์ ABC เอบีซี

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Underwater World โลกใต้น้ำ

Underwater World เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Underwater โลกใต้น้ำ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่ใต้น้ำมาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ At the Zoo ที่สวนสัตว์

At the Zoo เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ At the Zoo ที่สวนสัตว์ สัตว์ต่างๆที่พบเห็นได้ที่สวนสัตว์มาแล้วครับ สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน เ กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่พบได้ในสวนสัตว์มาแล้ว

Read More

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Animal Around Us สัตว์รอบตัวเรา

Animal Around Us เ กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Animals aroud us สัตว์ต่างๆรอบตัวเรา มาแล้ว เ กมอีกอันไว้ฝึกทักษะการฟัง

Read More