skip to Main Content

ด.ช. เด็กชาย ด.ญ. เด็กหญิง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร Miss Mr. หรือ Master!

ด.ช. เด็กชาย  ด.ญ. เด็กหญิง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร  : ถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วไป เด็กชายคือ boy เด็กหญิงคือ girl แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ เด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคำนำหน้าชื่อกันนะครับ ว่าเขาใช้คำว่าอะไร เด็กชายและเด็กหญิง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ถ้าใครมีน้องๆเด็กชาย และเด็กหญิงที่ถ่ายบัตรแล้วก็ขอดูได้เลยครับ ว่าทางอำเภอหรือเขตเขาพิมพ์ดังนี้หรือเปล่า เด็กชาย เขาจะพิมพ์ว่า Master อ่านว่า ม๊าสเตอะ ฝรั่งเขาถือว่าเป็นภาษาโบราณครับ แปลว่า คำที่ใช้กับเด็กผู้ชายที่ยังเด็กอยู่ ซึ่งไม่สามารถเรียกว่า "นาย" ได้ ซึ่งในภาษาเราก็คือ "เด็กชาย" นี่แหละ เด็กหญิง เขาจะพิมพ์ว่า Miss อ่านว่า มิ๊ส แปลว่า คำนำหน้าชื่อที่ใช้กับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน…

Read More