skip to Main Content

แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง สามารถเขียนทับศัพท์ได้ไหม

แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าแขวงเทียบได้กับตำบลในต่างจังหวัด เราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Kwaeng ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "แขวง" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ Sub-district  ◊ แขวงภาษาอังกฤษ เขียนยังไง แขวงภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้ แขวงวังทองหลาง คือ Wang Thong Lang Sub-District หรือ  Khwaeng Wang Thong Lang แขวงสะพานสอง Saphan Song Sub-District หรือ Khwaeng Saphan Song แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing Sub-District หรือ Khwaeng…

Read More