Tag Archives: แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษจากคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้คำพื้นฐานเบื้องต้นจำนวน 350 คำ เพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณว่าในบรรดาคำง่ายๆเหล่านี้คุณรู้จักมากน้อยเพียงใด การทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานนั้น สามารถวัดได้เบื้องต้นจากคำศัพท์นั่นแหละครับ คนเก่งมากก็จะรู้คำศัพท์มากกว่าคนที่ยังเป็นบีกินเนอร์ครับ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่นำเสนอด้านล่างนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบทดสอบในชุดต้นๆ ส่วนคำศัพท์ที่ใช้น้อยลงไป ก็จะเป็นแบบทดสอบในลำดับหลังๆ  แต่จะว่าไปแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่มีเป็นหมื่นแสนคำครับ แต่ทว่าถ้าจะเรียนรู้แค่สามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น [...]

41 Comments