skip to Main Content

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษจากคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้คำพื้นฐานเบื้องต้นจำนวน 350 คำ เพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณว่าในบรรดาคำง่ายๆเหล่านี้คุณรู้จักมากน้อยเพียงใด การทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานนั้น สามารถวัดได้เบื้องต้นจากคำศัพท์นั่นแหละครับ คนเก่งมากก็จะรู้คำศัพท์มากกว่าคนที่ยังเป็นบีกินเนอร์ครับ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่นำเสนอด้านล่างนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบทดสอบในชุดต้นๆ ส่วนคำศัพท์ที่ใช้น้อยลงไป ก็จะเป็นแบบทดสอบในลำดับหลังๆ  แต่จะว่าไปแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่มีเป็นหมื่นแสนคำครับ แต่ทว่าถ้าจะเรียนรู้แค่สามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น จะต้องรู้จักคำศัพท์อย่างน้อยเลย 1,500 คำ   คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ แบบทดสอบทั้งหมดนี้เรียงลำดับจากง่ายไปหายากครับ นั่นหมายความว่าชุดที่ 1 จะง่ายกว่าเพื่อนนั่นเอง แต่ในบรรดาแบบทดสอบทั้งหมดเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยสำหรับฝรั่งครับ มีประมาณ 350 คำ ซึ่งสำหรับเราๆท่านๆ อาจจะเห็นว่ายากพอๆกันก็ได้  บทเรียนคำศัพท์แนะนำ ⇒ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ เขียนง่ายๆเองไม่ได้ยากเลย ⇒ ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เขียนง่ายๆเองไม่ได้ยากเลย ⇒ ผลไม้ภาษาอังกฤษ ⇐ จำนวน…

Read More