skip to Main Content

ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมาตรฐานสากล จริงๆแล้วแบบฟอร์มไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเองว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างจากผู้สมัครงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าคนที่มาสมัครงานนั้นมีคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้เรียกสัมภาษณ์คนที่จะมาทำงานกับบริษัทต่อไป สำหรับตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครงานด้านล่างนี้เป็นแบบ ฟอร์ม ใบ สมัคร งาน ภาษา อังกฤษ ล้วนของฝรั่งนะครับ ถ้าจะนำมาใช้เป็นฟอร์มสมัครงานในเมืองไทย ก็คงต้องเพิ่มเติมหรือตัดออกในส่วนที่ไม่จำเป็นออกก็ได้ ดาวน์โหลดใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ doc ตัวอย่างใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ที่มา: http://office.microsoft.com/en-001/templates/employment-application-online-TC102803374.aspx

Read More