skip to Main Content

สูตร tense 12 ชิ ว ชิ ว : สรุปโครงสร้าง 12 Tense ฉบับรวบรัดสั้นๆ

"คุณครู ปริ้น สูตร tense 12 ชิ ว ชิ ว ให้หน่อยสิคะ" นักเรียนมาขอร้องให้ครูพิมพ์สูตร tense ให้ "ห๊า..อะไรนะ สูตรแบบไหนชิวๆ ไปรู้มาจากไหน" ครูก็งงเหมือนกันเพราะเรื่อง Tense มันไมชิวแน่ๆล่ะ ถามไปถามมาจึงได้รู้ว่ามันเป็นโครงสร้างของ Tense สำหรับมือโปร ที่รู้เรืองเท็นส์มาอย่างดี แต่ต้องการสรุปโครงสร้าง 12 Tense เดี๋ยวไปดูสูตรชิวชิวของเด็กเขาแล้วกัน สูตร tense 12 ชิ ว ชิ ว โครงสร้าง Present Tense Simple = S +…

Read More