Tag Archives: ใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ

ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนใบเสนอราคาเป็นภาษาอังกฤษ

ใบเสนอราคาภาษาอังกฤษก็คงคล้ายกับใบเสนอราคาภาษาไทยนะครับ แปลงร่างจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง สำหรับฟอร์มหรือรูปแบบคงไม่มีแบบตายตัวว่าแบบนี้ผิด แบบนั้นถูกหรอกนะครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งอาจจแตกต่างกันไป  ♦ ตัวอย่างใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ ♦ ตัวอย่างใบเสนอราคาภาษาไทย การเขียนใบเสนอราคาภาษาอังกฤษก็อาศัยการคัดลอกจากภาษาไทยนั่นแหละครับ อย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่า ใบเสนอราคาไม่ได้มีรูปฟอร์มตายตัวนะครับ สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม [...]