skip to Main Content

ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษกัน!

ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้างที่สามารถใช้แทนกันได้บ้าง คำว่าได้แก่ในภาษาไทยเองบางคนก็ยังสับสนกับคำว่า "เช่น อาทิเช่น" สองคำนี้เป็นการยกตัวอย่างจากที่เหลืออีกมากมาย "คำว่าได้แก่กับคำว่าคือ" น่าจะใกล้เคียงกันมากกว่า และสามารถใช้แทนกันได้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร คำว่าได้แก่ ในภาษาอังกฤษจะว่าไปแล้ว มันก็คือ คำว่า "คือ" นี่แหละ มาดูตัวอย่างกันดีกว่า แชมป์ประจำปีนี้ ได้แก่ .....ทีมไทเกอร์ แชมป์ประจำปีนี้ คือ ....ทีมไทเกอร์ The chanpian of the year is....The Tiger Team! แก้วสามประการของพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แก้วสามประการของพุทธศาสนา คือ…

Read More