skip to Main Content

คำนามภาษาอังกฤษ (Nouns) คำนามพื้นฐาน 95 คำเบื้องต้น (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษ คืออะไร : คำนามภาษาอังกฤษ คือ Nouns อ่านว่า นาวส์ หมายถึง คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ แต่ในพื้นฐาน เราจะเรียนรู้ในระดับแค่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เท่านั้น ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ เนื้อหาคำนามภาษาอังกฤษ คำนามคืออะไร นามเอกพจน์ พหูพจน์ คืออะไร นามนับได้ นับไม่ได้คืออะไร คำนามเบื้องต้น 95 คำ ♦ คำนาม คือ อะไร ? ลองมองไปรอบ ๆ…

Read More