skip to Main Content

past participle คืออะไร นำไปใช้อย่างไร จะอธิบายให้กระจ่างนะจ๊ะว่ามันใช้ไง

past participle คืออะไร และนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง บทเรียนเรื่อง Participle เป็นบทเรียนที่ต่อยอดจาก Tense ทั้ง 12 นะครับ ถ้าเรียนรู้เรื่อง Tense เข้าใจแล้วละก็ เรื่องนี้ก็จะง่ายขึ้นมา แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง Tense มันก็จะงงยิ่งขึ้นครับ Past Participle คืออะไร Past  อ่านว่า พาสทึ แปลว่า อดีต Participle หมายถึงรูปกริยาที่เติม ing, ed หรือผันรูปโดยไม่เหลือเค้าเดิม คำอธิบายด้านบน เป็นการอธิบายตามรูปคำศัพท์นะครับ.....งั้นเอาใหม่นะครับ Past Participle คือ กริยาช่อง 3 จบข่าว.....ก็แค่เนี้ยทำไมต้องอธิบายให้ยาก กริยาช่อง…

Read More